Award-winning works 2021

Grand Prize
“fuirumu no hitokoma”

Tomokazu Sato
Wildlife category award
“Asa no gochisou”

Noriyuki Hayakawa
Landscape category award
“koguma no ohanami”

Chikara Sato
Snap category award
“konbu maki”

Keito Yoshida
Special prize Shiretoko Rausu tourism association president award
“ryuuhyou to ozirowashi”
Izumi Kitagawa