Award-winning works 2019

Grand Prize
“Hyojyo no duet”

Hanako
Wildlife category award
“Korin”
KENZO
Landscape category award
“Nihon saitotan no taki”
Tomokazu Sato
Snap category award
“Rausu no wakamonotachi(Ganbatte!!)”
Akihiro Mifune
Special prize Shiretoko Rausu Tourism Association president award
“Minato ni saku tairin no hana”

Noriyuki Hayakawa